Luchtfoto inleiding

LUCHTFOTOS
Wat kan je ermee

  1. Objectherkenning
  2. Vergelijk verschillende jaargangen
  3. Puntenwolken genereren en analyseren (dakvlak, dakvorm, dakrichting, dakkapel etc)

Het resultaat is vaak verbluffend
Bent u niewsgierig geworden lees dan HIER  verder

GEO-informatie wordt steeds vaker toegepast in de maatschappij, denk maar eens aan Tom Tom, Google maps.

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.

GEO krijgt een centrale rol en zorgt voor de onderlinge samenhang en afstemming van gegevens voor verbetere interne werkprocessen en efficiënte bedrijfsvoering. Maar ook om deze gegevens overzichtelijk te kunnen presenteren (visualiseren).
In de praktijk bekent dit:
- betere ondersteuning bij beslismomenten van bestuurders en managers
- goede onderbouwing van beleidskeuzes en strategieën
- antwoord geven op de door u gestelde vragen.

Momenteel houd ik mij bezig met de opbouw en inrichting van de BGT. Met behulp van arcgismap van ESRI voer ik kaart- en data analyses uit, waarbij de openbare ruimte onderdelen groen en wegen worden meegenomen. Een duidelijk voorbeeld over de opbouw van de BGT kunt u HIER vinden.

Daarnaast heb ik expertise opgebouwd door objecten/gegevens uit de steeds betere luchtfoto's, zoals satellietfoto's, mozaikfoto's, stereofoto's te verzamelen en deze verder in een GIS-omgeving analyseren/visualersen.

Ik kan u adviseren en ontzorgen over de opbouw/ombouw van uw bestaande data om deze te ontsluiten mbv een geografische raadpleegomgeving.

Mijn ervaring en motivatie zijn.

1) Analyseren van luchtfoto's voor georefereren, classificatie objecten, vergelijkingen, mutatie detectie.
2) Afstemming, samenvoeging en structureren van gegevens (data) tot gewenste informatie.
3) Ontsluiten en visualiseren van gegevens op een digitale kaart.
4) Delen van bovengenoemde informatie op verschillende platforms (smartphone, tablet, desktop)

Mijn passie is om bovengenoemde kennis en kunde te delen met anderen.
Een deel van de week heb ik beschikbaar om deze werkzaamheden als zzper uit te voeren.

Praktijkvoorbeelden

Lees meer: Inleiding