Met behulp van een luchtfoto kan ongeveer 60% van de dakkapellen worden gevonden.

- De luchtfoto wordt omgezet naar een bestand met vierkante blokken (polygonen) en naar een punten (points) bestand.
- Alle gebouwen met een dakoppervlak van 25 tot 120 m2 worden geselecteerd.
- Filter alle points die in het geselecteerde dakoppervlak zich bevinden (zie plaatje).

 

 

logo.png Fuse