Wie ben ik

"Met wie ben ik" probeer ik u een beeld te geven over mijzelf en welke ambitie de GIS-supporter nastreeft.

De doelstelling is om als "kleine" ondernemer de opdrachtgever te ontzorgen in databeheer en GIS vraagstukken.
Niet alleen ondersteuning tijdens het proces maar ook de nazorg staat bij mij hoog in het vaandel.
Daarnaast is een goede dialoog tussen de klant en mij van belang en zal leiden tot een prettige samenwerking.

Kennis en kunde over databeheer, topografie(kaarten) en automatisering zijn ruim aanwezig en zijn in de afgelopen 15 jaar opgebouwd.
Ik wil graag deze kennis en kunde met u delen en verder uitbouwen.

Als GIS-supporter zijn de volgende punten voor een prettige samenwerking belangrijk:
1) duidelijke uitgangpunten met de klant formuleren;
2) een luisterend oor hebben naar de klant;
3) afspraken nakomen;
4) een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.

Tenslotte is mijn grote passie om de bestaande gegevens van de klant op een zodanig te structureren en  in te richten,
dat de huidige werkwijze zoveel mogelijk gehandhaafd kan blijven. Ik ben ervan overtuigd dat deze gegevens, weergegeven in een ruimtelijke omgeving, zal leiden tot een betere informatievoorziening van uw berdrijf.

 

logo.png Fuse